REFERENDUM BİTTİ, OYLAR GİTTİ

AVRUPALI TÜRKLER REFARANDUMU TAMAMLADI TR HABER /Dortmund Anayasa değişikliği Halk Oylaması, Yurtdışında 27 Mart 2017 saat 09.oo dan , 21.oo da sona ermek kuralıyla 9 Nisan 2017 de sona ermiştir. İşleyişi yerinde görmek için, on gün boyunca E...

REFERENDUM BİTTİ, OYLAR GİTTİ

AVRUPALI TÜRKLER REFARANDUMU TAMAMLADI

TR HABER /Dortmund

Anayasa değişikliği Halk Oylaması, Yurtdışında 27 Mart 2017 saat 09.oo dan , 21.oo da sona ermek kuralıyla 9 Nisan 2017 de sona ermiştir. İşleyişi yerinde görmek için, on gün boyunca Essen Başkonsolosluğu, oy verme işlemlerinin gerçekleştirildiği, Türk Eğitim Merkezi’nin eski binasında ekibimiz gözlemci sıfatıyla görev aldı.

Essen seçim bölgesindeki,  116.680 seçmenden 75 899 kişi oyunu kullandı. Geçmiş dönemlere göre  Essen’de  en yüksek oyun kullanıldığı görülmektedir. NRW Eyaletinde 4 Başkonsolosluk bulunmakta ve seçmen sayısı 541 bin olarak bildirilmiştir. Dört Başkonsoloslukta oy kullanımında  Essen bölgesi birinci sırada yer almaktadır.  NRW’ de toplamda 236 bin oy kullanıldı. Yapılan yoğun çalışmalara rağmen, oylamaya gösterilen ilginin az olduğu gözlenmektedir. Oy kullanmaya gelen yurttaşlarımızla yaptığımız sohbetlerde, ne için oy kullanıldığı konusunda  yeterince bilgi sahibi olmadıkları anlaşılmıştır. Uzak mesafelerden oy kullanmaya gelip, seçmen listesinde isminin olmadığını görüp geri dönenlerde oldu. İsmini kontrol etmeden oy vermeye gelen, oyunu kullanmaya hiç gelmeyen yurttaşlarımızı anlayabilmek mümkün değildir. Yurttaşlık sorumluluğundan kaçan, her meslekten ve eğitim seviyesinden insanlarımızı tespit ettik. En çokta oy kullanmaya gelmeyen öğretmenlerimize üzüldüğümüzü özellikle belirtmek isteriz. 

Essen bölgesinde oylamanın yapıldığı TEM (Türk Eğitim Merkezi) eski binası, ulaşım ve park sorunu olmayan en elverişli yer olduğu bilinmektedir. En çok oy kullanılan bölge olmasında bu imkanların rolü olduğunu düşünüyoruz. Oy kullanmaya gelenler, kısa sürede oylarını kullanabildiler, eskiye göre daha çok oy sandığı bulunmaktaydı. Sandıklarında görev alan siyasi parti temsilcileri, hiç beklemedikleri sıkıntılarla karşılaştılar. Sandık kurullarında AKP görevlileri baskın durumdaydı. Kararsız olan seçmenleri yönlendirdiler, okur yazar olmayan seçmenlere, nereye mühür basacaklarını belirlediler. Bu olaylar karşısında itirazlar edildi, gözlemcilerin imzasıyla tutanakların tutulduğuna şahit olduk.

Ayrıca, AKP, Sandık Kurulu Başkanları, kendilerinden olmayan  kurul üyelerine, ve seçmenlere kaba ve nezaket dışı davranışlarda bulundular. Bu olumsuzluklar tutanakla tespit edilip, şikayet edilecekleri hazırlandığını gözlemledik. Oy pusulasının mühürlendiği kapalı alanda, cep telefonuyla fotoğraf çekenler, kurul üyelerince ikaz edilince evet oyu kullandığını belirterek, ikaz eden görevlilere hakaret eden seçmenleri gördük. Kurul başkanları, bu olaylara taraflı davranarak müdahale etmediği gözlemlenmiştir.  Oy pusulası zarfa konulup sandığa atılırken fotoğraf çektirmek isteyenlerden sadece AKP üyelerine izin verildiğini gözlemledik. Bazı yurttaşlarımız, görevlilerin yakasında yazan “Müşahit”  kelimenin ne anlama geldiğini sordular etrafındakilere. “Gözlemci”  demek olduğunu duyunca şaşırdılar. Neden Türkçesini yazmadıklarını merak ettiklerini söylediler. Almanya genelinde bir yandan anadili kampanyası yürütülürken, Arapça kelimelerin kullanılması elbette düşündürücüydü.

NRW, Veli Dernekleri Federasyonu, NRW Eyaletinde 220 bin Türk öğrencinin bulunduğunu ve bu öğrencilerin sadece 38 binin, okullarda ve Türkçe öğretmenleri tarafından anadili dersi aldıklarını kamuoyuna duyurmuştu. Kültürümüzü gelecek nesillere taşınması ancak anadilimizin doğru öğretilmesiyle mümkün olacağı ortadadır. Bundan dolayıdır ki eğitime emek ve gönül verenler, bir araya gelerek eğitim seferberliği başlatmışlardır. Bastırılan bilgilendirme broşürleri oy kullanmaya gelen yurttaşlarımıza  dağıtılmak istenmiş, ancak Kurulun AKP’li üyeleri tarafından engellenmiştir. Essen Başkonsolosluk temsilcilerine durum bildirilmiş, fakat yetkililer, kurul kararı olduğunu ifade etmişlerdir.  NRW Eyaletinde bulunan diğer Başkonsolosluklar, Düsseldorf, Köln ve Münster’de broşürler, özellikle Başkonsoloslar ve Eğitim Ataşeleri tarafından dağıtıldığı, Essen Başkonsolosluk yetkililerine bildirilmiştir. Almanya’da yaşayan Türk halkının en büyük sorunlarından biridir anadili konusu. Geleceğimiz dediğimiz çocuklarımız kendi anadilini doğru bir şekilde öğrenemezse kültürel değerlerinden uzaklaşarak yabancılaşacaktır. Dil bilimciler ve öğretmenler ısrarla söylemektedir, “anadilini öğretmen rehberliğinde ve okullarda öğrenen öğrenciler diğer dillere daha kolay öğrenmektedir”. Essen Başkonsolosluğu bölgesinde, anadili ile ilgili  bilgilendirme broşürlerinin dağıtılmasına izin vermeyen komisyona  üzüntülerimizi,  bir kez daha belirtmek isteriz.

TEM seçim yerinde son gün, yine seçim kuralları AKP taraftarları ve seçmenleri tarafından ihlal edilmiştir. Seçim sahasında görevli olanların, hangi görevde bulundukları yaka kartlarında görünecek şekilde bulunmaktaydı. Oy kullanmayanların haricinde izinsiz içeriye girmek mümkün değildi. Ancak, sponsorlar tarafından AKP görevlilerine verilen ziyafetle birlikte hiçbir görevi olmayan, yakasında kartı bulunmayan büyük bir kalabalık içeri alınarak ziyafetten faydalanması sağlanmıştır. Daha sonra bu kalabalığın dışarda AKP lehine slogan attığı gözlemlenmiştir. AKP, diğer parti seçmen ve görevlilerini sıkı bir denetim altında tutarken, kendi taraftarıyla bütün seçim kurallarını ihlal etmiştir. Bu olaylara seçim komisyonunda bulunan diğer parti temsilcileri itiraz ettiler. Ağırdan hareket eden yetkililer  hiçbir müdahalede bulunamadılar.   

Sonuç olarak, seçim sisteminin eksikleri raporlanıp, eksikler giderilmelidir. Yurtdışı seçim kurallarını belirleyen 202/1 sayılı genelge yeniden gözden geçirilerek düzeltilmelidir. Diğer bir konu ise, zihinsel ve bedensel engellilerin oy kullanması hukukçular tarafından ve dünya ölçeğinde yeniden değerlendirilmeli ve kuralları belirlenmelidir.

Çok önem taşıyan bir diğer konu TEM (Dortmund Türk Eğitim Merkezi) nin Türk toplumu için ne kadar önem taşıdığıdır. Bu kurumun Avrupa’da başka bir örneği bulunmamaktadır. Bünyesinde yetiştirdiği ve toplumumuza kazandırdığı gençlerimiz, kültürel kimliğimizi yaşatarak, gelecek nesillere köprü olmaktadırlar.  TEM, Dortmund’da Anadolumuzun kervansaraylarından birisi gibi idi. Yorulanların bir soluk alabileceği, bir bardak çay içebileceği dinlenebileceği bir yerdi. TEM, binanın çürük olduğu  gerekçesiyle Eving’e taşınmıştır. Eğer güvenli değilse, 14 günde 75 bin insan orada oy kullandı risk altında mıydı bu insanlar? TEM’in yeni yerindeki sıkıntıları herkesçe malum. TEM taşındığından buyana iki yıldan fazla süre geçmiştir. Eski binasında  hiçbir hareket, bir tamirat olmamıştır. Geçen 2 yıllık zaman içerisinde ne gerekiyorsa yapılmalıydı. TEM Eving’e taşınırken, geri gelecek mi? Sorumuza elbette gelecek denmişti yetkililer tarafından. Türklerin Almanya’daki kültürevi olan TEM eski günlerine kavuşması için mutlaka bir şeyler yapılmalıdır. Tamir ya da yeniden yapılması, halkımız binanın alınmasında gösterdiği maddi ve manevi duyarlılığı, şimdide göstereceğine inanıyoruz.

Seçimle ilgili tespit edilen eksiklik ve olumsuzluklar değerlendirilip, gerekli tedbirler alınmalıdır. Evet ve Hayır deme hakkı yurttaşlarımızın en doğal hukuksal hakkıdır. Bu hakkı kullanıp günlük yaşama dönünce, farklı görüşlerde olan insanlarımız yine beraber yaşayacaklar. Birbirini suçlamak ya da ele geçen fırsatları haksızca kullanmak, diğer tarafların hakkını çiğnemek hiçte hoş olmamaktadır. Karşılıklı işlerimizi ve görevlerimizi yaparken hukukun ve insanlığın terazisinden geçirerek yapmayı unutmamalıyız. Seçim süresince,  görev alıp 12 saat ayakta durarak görev yapan,  yurttaşlık ve sorumluluk bilincini taşıyan, ihtiyaçların giderilmesi için maddi ve manevi destek sağlayan herkese teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunarız.

     

Yorumlar

tüm yorumlar