EĞİTİM ATAŞELİKLERİ KAPATILMASIN!

EĞİTİM ATAŞELİKLERİ NEDEN KAPATILIYOR? Ahmet Birinci/Dortmund Kapatılacağı, dört yıl önce söylenmeye başlamıştı, Münster, Essen ve Mainz Eğitim Ataşeliklerinin. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yetkilileri, söylentiden ibaret olduğunu beya...

EĞİTİM ATAŞELİKLERİ KAPATILMASIN!

EĞİTİM ATAŞELİKLERİ NEDEN KAPATILIYOR?

Ahmet Birinci/Dortmund

Kapatılacağı, dört yıl önce söylenmeye başlamıştı, Münster, Essen ve Mainz Eğitim Ataşeliklerinin. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yetkilileri, söylentiden ibaret olduğunu beyan etmişlerdi o zaman. Sorularımıza cevap olarak, “Eğitim Ataşeliklerini daha verimli hale getirmek için çalışmalar yapıyoruz, kapatılması söz konusu değildir” denilmişti. Görülüyor ki, dört yıl önce başlatılan kapatılma işlemi sadece ertelenmiş, zamanı uygun görülmemiş olsa gerek. Eğitim Ataşeliklerinin kapatılmasıyla nasıl bir fayda sağlanacağı konusunda kamuoyunun bilgilendirilmeye ihtiyacı bulunmaktadır.

Almanya Türk Veli Dernekleri Federasyonu (FÖTED), kamuoyunu bilgilendiren ve ilgili bakanlığın bu uygulamayı tekrar gözden  geçirmesi  için aşağıdaki bildiri yayımlamıştır. Halkımızın bilgilerine ve hassasiyetine sunulur.

Eğitim Ataşelikleri Sorunu

“Almanya’da bulunan, Berlin dahil 13 konsoloslukta eğitim ataşelikleri ve büyükelçilikteki eğitim müşavirliği kadroları yıllardır boş kalmıştır. Yaklaşık bir yıldır Türkiye Cumhuriyeti Berlin Eğitim Müşavirliği ve değişik ataşeliklerde vekaleten de olsa ataşe görevlendirilmiş bulunuyordu. Yıllar süren bu eğitim boşluğunun kısmen de olsa dolmasına sevinmiş, hatta eğitim konusunda Büyükelçilik Eğitim Müşaviri Prof. Dr. Cemal Yıldız öncülüğünde eğitim ve özelikle de Türkçe dersleri konusunda, FÖTED’inde desteklediği ciddi adımlar da atılmıştı. Fakat bu sevincimiz maalesef uzun sürmedi, eğitim ataşeliklerine vekaleten atanmaların başlamasının kısa süre sonrasında Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı'nın Almanya’daki 13 eğitim ataşeliğinden üçünü (Essen, Münster, Mainz) tamamen kapatma isteği bizleri şaşırtmıştır. Bunların ikisinin de (Essen ve Münster) Türklerin en kalabalık olduğu Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinde olması oldukça düşündürücü ve üzücü bir karardır. Zira KRV eyaletinde yaklaşık 58 bini orta öğretimde, 14 bini üniversitede olmak üzere toplamında yaklaşık 250 bin eğitim sürecinde olan Türk vatandaşı bulunmaktadır.

Özellikle de Almanya’nın tek Türkçe öğretmeni yetiştiren üniversitenin (Duisburg-Essen Üniversitesi), artı Almanya çapında tek Türk Eğitim Merkezinin bulunduğu (Dortmund Türk Eğitim Merkezi) ve bölgesinde yaklaşık 5200 Türk vatandaşı üniversiteli gencin okuduğu Essen şehrinde bulunan ve bu bölgeden sorumlu olan eğitim ataşeliğinin kaldırılacak olması son derece sakıncalı bir gelişmedir.

 

Bu şartlar doğrultusunda eğitime daha çok yatırım yapmak yerine, mevcut kadroların da kaldırılmak istenmesi oldukça talihsiz bir karar olacak ve Almanya Türk Toplumu tarihinde kara bir gün olarak yerini alacaktır. Bugün bu kararı alan veya onay veren Eğitim Bakanı da şüphesiz eğitim camiasında olumsuz bir iz bırakacaktır. Almanya Türk Veli Dernekleri Federasyonu olarak bu kararın tekrar gözden geçirilmesini ivedilikle talep ediyoruz. Yaklaşık 500 bin Türk öğrencinin bulunduğu bir ülkede yıllardır eğitim ataşeleri kadrolarının çoğunun boş bulundurulması ve 2012 itibariyle Almanya genelinde tüm ataşeliklerin boş kalması ve üstelik bunların üçünün tamamen kaldırılacak olması Türkiye Cumhuriyeti adına oldukça düşündürücü ve üzücü bir durumdur.

 

Bu durumda Almanya’daki Türk Veli Dernekleri temsilcileri Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin buradaki insanlarımızın sorunlarına sahip çıkma noktasında verilen sözlerin sadece sözden ibaret olduğunun kanısına varacaklardır. Almanya’ya gelen Türkiye Cumhuriyeti temsilcileri eğitimin önemini her fırsatta vurgularken, eğitim sorunlarıyla ilgilenebilecek tek kurum olan eğitim ataşeliklerinin yıllarca boş bırakılması ve netice itibarı ile bazılarının da tamamen kaldırılacak olmasının anlaşılır ve kabul edilebilir bir tarafı yoktur. Türkiye Cumhuriyeti’nin dine göstermiş olduğu hassasiyet ve bu bağlamda her camiye bir, zaman zaman iki imam tayin etmesi elbette bizleri sevindirmektedir. Fakat ne gariptir ki eğitim konusunda aynı hassasiyet maalesef gösterilmemektedir.

 

Eğitim ataşeliklerinin önemi ve bu bağlamda bizlerin beklentilerine gelince:

Eğitim ataşelikleri tarafından, bulundukları devletin temsilcileriyle eğitim konusunda yapılan temaslarda ulusal çıkarların savunulması, korunması, koordine edilmesi aynı ülkedeki diğer ataşelikler ile eşgüdümlü bir çalışma yapılması gerekmektedir. Bu bağlamda Türk dili ve kültürünün yabancı ülkelerde korunması ve yayılması için gerekli faaliyetlerde bulunulması, ilgili ülke ve kuruluşlarla kültür ve eğitim ilişkilerinin geliştirilmesi gerekmektedir.

 

Yurtdışındaki Türk insanına verilecek olan „manevi destek“ sinyaliyle güven unsurunun güçlendirilmesi açısından özellikle Türk insanının çalıştığı ülkelerde eğitim ataşeliklerinin varlığı ve bu ataşeliklerin kalite ve insan kaynakları açısından güçlendirilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda eğitim müşaviri başta olmak üzere tüm konsolos bölgelerinde boş olan eğitim ataşeliği kadrolarının en kısa zamanda çağdaş değerlere sahip ve ilgili ülkenin diline hakim ve tercihen ilgili ülkelerde yetişmiş eğitim uzmanlarının istihdam edilmesi gerekmektedir. Bu nedenlerden dolayıdır ki, kısıtlamaya gidilmesi düşünülen eğitim ataşeliklerinin kapatma işlemlerinin derhal durdurulması elzemdir."

Saygılarımızla FÖTED/Almanya Türk Veli Dernekleri Federasyonu

Eşbaşkan                                            Eşbaşkan

Dr. Ali Sak                                         Berin Arukaslan

Yorumlar

tüm yorumlar