Serencâmımız Hoş Ola

Aslında hayat, yaratıcıya giden bir yol; insan bir yolcu; ömür de süresi bilinmeyen bir yolculuktur. Şüphesiz dünya fani ve yapılan bu yolculuk geçicidir. Ve bu alem aslolan âlem yani mânâ âleminin ta kendisidir. ...

Aslında hayat, yaratıcıya giden bir yol; insan bir yolcu; ömür de süresi bilinmeyen bir yolculuktur. Şüphesiz dünya fani ve yapılan bu yolculuk geçicidir. Ve bu alem aslolan âlem yani mânâ âleminin ta kendisidir.

 

 Mânâ âlemi gözle görünenin ötesinde farklı bir âlemde nüfuz eder. Mânâyı lafızlarla sınırlamak mânânın kendisine haksızlık olur. Mânâ boyutu söze de göze de bakmaz. Mevlânâ Celâleddin Rûmi'nin de dediği gibi "İki gözünü kapat ki diğeriyle görebilesin." Mânâ âlemine de bu minvâlde bakmak doğru ve muteber olacaktır. Dünyevî işlerden, mâsivâdan arınmış, gönül gözüyle bakabilen bir beşer ile mânâ âleminin en yüksek mertebesine ulaşmak ezelî ve ebedî olan o sırra erişmek mümkün olacaktır.

 

  Mâsivâya kapılıp gitmek gözlerin de gönüllerin de körleştiğine delâlet eder. Bu mânâ deryâsında yüzmenin bir başka yolu da dışının berbâd olup, içinin abâd olması ile mümkündür. Bu dünyaya kulak kesilip diğer âleme sağır olmak ile de bu maya tutmaz.

 

  Aslolan bize atfedilen mânâyı kavrayabilmektir. "Ben kimim? Neden geldim? Nereye gidiyorum?" gibi soruları kendisine sorabilmesi ve sorgulayacı olmasıdır aslolan. Vâr oluş ve yaradılış gayemiz de öyle alâlâde değildir. Bir amaç doğrultusunda yaratıldık. Bu minvâlde misafiri olduğumuz bu âlemden aslolan âleme göçerken neden iyiliklerle, güzelliklerle anılmayalım? Hoş bir sadâ bırakalım ki yâdımız da hoş olsun... Duâyla anılalım... Bir gönüle girelim, gönüller inşâ edelim çünkü giremediğimiz gönül bizim değildir... Sevelim... Sevelim ki, sevilelim... Fâni âlemdeki mârifetimiz ebedî âleme de zuhûr etsin. Serencâmımız hoşlukla güzel kılınsın... Yahya Kemal Beyatlı'nın mânâ ikliminde yeşeren bir beyti ile sözlerimi neticelendirmek istiyorum.. "Olsun deminiz, olmasın gamınız, hayra dönsün serencâmınız."

 

  Kalbi selâmete erenlerden olmak duâsıyla... Hoşça, esen kalın efendim... Selâm, sevgi muhabbetle...

Yorumlar

tüm yorumlar