Bu iftira GEW'e yakışmadı!

GEW’İN ASILSIZ BASIN BİLDİRİSİ ÜZERİNE FÖTED ve FÖTEV DEN KAMUOYUNA AÇIKLAMA Ahmet Birinci/Essen GEW (Eğitim ve Bilim Sendikası)’ nın asılsız basın bildirisi yayımlayarak kamuoyunu yanıltması üzerine, FÖTED ( Almanya T&...

Bu iftira GEW'e yakışmadı!

GEW’İN ASILSIZ BASIN BİLDİRİSİ ÜZERİNE FÖTED ve FÖTEV DEN KAMUOYUNA AÇIKLAMA

Ahmet Birinci/Essen

GEW (Eğitim ve Bilim Sendikası)’ nın asılsız basın bildirisi yayımlayarak kamuoyunu yanıltması üzerine, FÖTED ( Almanya Türk Veli Dernekleri Federasyonu) ve  FÖTEV            ( NRW Türk Veli Dernekleri Federasyonu), hiçbir dayanağı bulunmayan GEW’in iddialarının hükümsüz olduğunu belirtti. FÖTEV Başkanı Dr. Aysun Aydemir ve FÖTED Başkanı Dr. Ali Sak imzasını taşıyan bildiriyi kamuoyunun bilgilerine sunuyoruz.   

“GEW’in Türk konsolosluklarındaki görüşmelerle ilgili iddialarına ilişkin tartışmalar, son günlerde medyanın gündeminde. Bunun fitilini ateşleyen de GEW’in konsoloslukların, öğrencileri, öğretmenleri ve velileri okullarda ajanlık ve ispiyonlama faaliyetleri yapma konusunda motive ettiği iddiası oldu. GEW’in bu iddiası kabul edilemez. Hiçbir temeli de yoktur. Medyada adı geçen insanlar bu buluşmalarda zaten orada bulunmadılar. GEW’in iddiaları sadece gerçeği taşımayan duyumlara dayanmaktadır.

8 Ocak 2017 de Düsseldorf’daki buluşmaya çağrılanlar olarak şunu söyleyebiliriz: O günkü konulardan biri okullarda dışlanan ve haksızlığa uğrayan çocukların durumuydu. Ayrıca diğer bir konuda velilerin okullarda bazı konuların tek taraflı işlenmesinden duydukları rahatsızlıktı. Mesela Ermeni konusu ya da Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Cumhurbaşkanının Nazilerle ve Hitlerle kıyaslanması. Diğer bir konu ise öğretmenlerin, öğrencilerin ve velilerin anadili dersi hakkındaki problemleriydi. Bu dersin kalitesinin artırılması ve katılımcı sayısının artırılması da diğer bir konuydu. Orada yapılan sunumlarda velilerin herhangi bir okulda anadili dersi istedikleri zaman okul müdürünün direnişi ile karşılaştıkları anlatıldı. Son olarak ta 23 Nisan’da düzenlenecek olan organizasyon bölümü ve işleyiş bölümü hakkında konuşuldu.

23 Nisan kutlaması farklı derneklerin katılımı ve Düsseldorf Başkonsolosluğunun desteğiyle yapılması rıcası vardı. FÖTEV’i temsilen Dr. Aysun Aydemir ve FÖTED’i temsilen Dr. Ali Sak katıldığı toplantıda derneklerin ve velilerin herhangi birini ispiyonlamasını veya video çekimi yapılması şeklinde tenkit  edildiği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Böyle bir şey kesinlikle olmamıştır.

Aynı zamanda GEW Sendikasına üye olan öğretmenlerin buluşmayı protesto ettiğini ve daha önce gittiğini de teyit edemeyiz, böyle bir durum olmadı.  Daha çok konsolosluk velilerin bu şikâyetleriyle ilgilenecek kurumların arayışı içindeydi. Çünkü konsolosluk okul müdürleri, eğitim müdürlüğü ve bakanlıkla direk irtibat kurmak istememektedir. Aynı zamanda, konsolosluk vatandaşlarının problemleriyle ilgilenmekle yükümlüdür.

Ayrıca sorulması gereken soru ise GEW’in böyle bir suçlamayla ne yapmak istediği ve bu suçlamaları da direkt olarak, orada bulunan katılımcılara öğretmen ve veli derneklerine sormadan, doğrudan kamuoyuna açık bir şekilde yapmakla ne amaçladığıdır. 

Aynı zamanda bu konuyla ilgili olarak 2013 yılında GEW’in yine aynı şekilde Türk asıllı öğretmenleri ve konsolosluğu kamuoyu önünde açıkça suçladığını hatırlatıyoruz. GEW o zaman da konsolosluğun, aşırı milliyetçi içerikli ve tarihi yalanlayan kitaplar dağıttığını, uyumu ve toplumsal barışı tehlikeye soktuğunu iddia etmişti. O zaman da GEW’in bu iddiaları dernekler tarafından eleştirilmişti. Bilir kişilerin incelemesi sonucunda (bağımsız bir enstitünün) bu kitapların iddia edildiği gibi aşırı derecede militarist veya milliyetçi bir içeriği olmadığı tespit edilmişti.

Bugün 4 yıl sonra aşağı yukarı aynı suçlamalarla karşılaşıyoruz.  Bu bağlamda sorulması gereken soru, GEW’i yönlendiren kişilerin bu kurumu tek taraflı olarak yönlendirip yönlendirmediği ve politik olarak kendilerini oyuncak haline getirip getirmediğidir.

GEW daha çok anadili dersinin değerinin artmasıyla ve öğretmenlerin daha iyi materyallere ulaşmasını sağlamakla ilgilenmelidir. Ayrıca GEW, anadili ders kitaplarında eksik olan finansal desteğin giderilmesinde yardım etmelidir ve öğretmenlere içerik olarak eğitim seminerleri verilmesi konusuna da ağırlık vermelidir. Aynı zamanda anadili dersi öğretmenlerinin Alman meslektaşlarıyla eşit tutulmasını ve maaş konusunda Alman meslektaşlarıyla eşit hale getirilmesini ve farklı okullarda Türkçe yasaklarıyla ilgilenmesi gerektiğini” söylediler.

  

Yorumlar

tüm yorumlar