Gülay Hoca Yine Başkan

GELSENKİRCHEN TÜRK ÖĞRETMENLER DERNEĞİ GENEL KURULUNU YAPTI Ahmet Birinci/Gelsenkirchen Gelsenkirchen ve çevresinde bulunan Türkçe ve Türk Kültürü öğretmenlerini bünyesinde toplayan GE-TÖD (Gelsenk...

Gülay Hoca Yine Başkan

GELSENKİRCHEN TÜRK ÖĞRETMENLER DERNEĞİ

GENEL KURULUNU YAPTI

Ahmet Birinci/Gelsenkirchen

Gelsenkirchen ve çevresinde bulunan Türkçe ve Türk Kültürü öğretmenlerini bünyesinde toplayan GE-TÖD (Gelsenkirchen Türk Öğretmenler Derneği) Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi.

Selamlama konuşmasıyla başlayan Genel Kurul, divan heyeti oluşturularak gündem maddelerinin görüşülmesine başlandı. Divan heyeti, gündemin 3.Maddesinde belirtilen faaliyet raporunu okuttu. Raporda, derneğin yıl içerisinde, milli, manevi, ulusal ve kültürel olarak 30 programın  gerçekleştirildiği ifade edildi.  Kasanın nakit durumu açıklandıktan sonra, Denetim Kurulu’nun raporu okundu:   “Mali harcamaların, idari uygulama ve yazışmaların dernek tüzüğüne uygun olarak yapıldığı inceleme sonucunda görülmüştür. Tutulması  gereken defterlerin ve evrakların kayıtları zamanında yapılmış olduğu anlaşılmıştır. İdari yazışmaların ve harcama kalemlerinin, Yönetim Kurulu kararlarına dayandığı, yapılan denetlemeler sonucunda anlaşılmıştır” denildi. Yönetim Kurulu, dönem itibarıyla aklanması için Genel Kurulun oylamasına sunuldu ve itirazsız olarak aklanmıştır.

Gündem maddelerine davamla, GE-TÖD, Başkanlığı için, üyeler tarafından önerilen dönemin Başkanı, Gülay Ezer Candeniz ittifakla yeniden başkanlığa seçildi. Tolga Kalkan Başkan yardımcılığı ve yazmanlığa, Halim Çepni saymanlığa, Nagihan Varol  ve Turgut Şimşek,  Yönetim Kurulu üyeliklerine seçildiler.

Tüzük değişikliği ile ilgili  maddeler üzerine, görüş ve öneriler müzakere edilerek raporlandı. GE-TÖD Öğretmenleri, Türk toplumunun geleceğini teşkil edecek olan gençlerimizin, daha iyi yetiştirilmesi için bilgi alışverişinde bulunuldu.

GE-TÖD’nin yeni Başkanı, Gülay Ezer Candeniz, Genel Kurul’un sonuç bildirgesini şöyle açıkladı: Değerli meslektaşlarım, GE-TÖD Başkanlığına yeniden layık gördüğünüz için hepinize teşekkür ediyorum. Mesleğimizin bizlere verdiği sorumluluğun, hepimiz bilincindeyiz. Derneğimizde daha önce görev yapmış olan arkadaşlarımızın, bizlere bıraktıkları bilgi birikimlerini ve yöntemlerini geliştirerek yolumuza devam edeceğiz. Toplumumuzun kültürel mirasını ve bütün değerlerini genç kuşaklara  aktarılabilmesi,  anadilimizin doğru öğretilmesiyle  mümkündür. Çocuklarımıza verilecek olan anadili dersi,  mutlaka, Türkçe ve Türk Kültürü Öğretmenleri tarafından ve eğitim gördükleri okullarda verilmelidir. Halkımızı, Alman Eğitim Sistemi hakkında sürekli olarak bilgilendirmeliyiz.

Bilgi eksikliği yüzünden birçok gencimiz hak ettiği okullara gidemediklerine şahit olmuşluğumuz vardır. Veli bilgilendirme toplantılarımıza ağırlık vermeliyiz. Yasa eksikliğinden  ve yanlış uygulamalardan kaynaklanan hak kayıplarını tespit ederek, en yüksek mercilere kadar taşıyarak mücadele etmeliyiz. Anadilimizi, çocuklarımıza sevdirebilmek için, hazırladığımız yıllık çalışma programımızı daha da zenginleştirmeliyiz. Velilerimizle olan bağlarımızı kuvvetlendirerek onlardan destek almalıyız. Türkçe yardımcı kitaplarının her yıl gözden geçirilerek, günümüzün ihtiyacı olan bilgilerin kaynaklarda yer alması için çalışmalar yapmalıyız. Eğitim Ataşelikleri ve eğitim dernekleri ile ilişkilerimizi kuvvetlendirme ve bilgi alışverişini geliştirmeliyiz. Bilindiği gibi NRW Eyaletinde 220 bin öğrenci eğitim görmektedir. Üzülerek görmekteyiz ki Türkçe dersi alan öğrencilerimizin sayısı 38 bine düşmüştür. Eyaletimizde FÖTEV ( NRW Türk Veli Dernekleri Federasyonu) tarafından başlatılan “Anadili Kampanyasını”  bütün gayretimizle desteklemeye devam etmeliyiz. Her fırsatta velilerimizi bilgilendirerek anadilinin önemini vurgulamalıyız” diyerek, Genel Kurul’a katılan öğretmenlere teşekkür etti ve başarılar diledi.  

 

 

 

Yorumlar

tüm yorumlar