Bambaşka bir proğram

DİTİB İslami Düşünceleri Destekleme Programı KÖLN (TR Haber) DİTİB-Akademisi, “DİTİB İslami Düşünceleri Destekleme Burs Programı”nın master ve doktora öğrencilerine yönelik tertiplemiş olduğu dördüncü...

Bambaşka bir proğram

DİTİB İslami Düşünceleri Destekleme Programı

KÖLN (TR Haber) DİTİB-Akademisi, “DİTİB İslami Düşünceleri Destekleme Burs Programı”nın master ve doktora öğrencilerine yönelik tertiplemiş olduğu dördüncü çalıştayı ile yeni öğretim yılına girdi.

 

Bu kapsamda 25-27 Kasım 2015 tarihlerinde Almanya’daki çeşitli üniversitelerin İslam İlahiyat, İslam Din Eğitimi ve İslam Bilimleri bölümlerinde okuyan öğrenciler Köln DİTİB-Akademisinde bir araya geldi.

DİTİB Genel Başkanı Prof. Dr. Nevzat Yaşar Aşıkoğlu çalıştayda yaptığı konuşmasında İslam İlahiyatı’nın disiplinlerarası bir bölüm olduğunu, dolayısıyla sadece temel İslam bilimlerinden tefsir, hadis, kelam, fıkıh veya tasavvuftan ibaret olmadığını vurguladı. Bunun yanında Din Bilimleri, Din Sosyolojisi, Din Psikolojisi, Din Felsefesi ve Dinler Tarihi alanlarını da içerdiğini ifade eden Aşıkoğlu,  

üçüncü bölüm olarak da yardımcı disiplinlerin (Dil Bilimleri gibi) dikkate alınması gerektiğini söyledi. Genel Başkan Aşıkoğlu, o halde İslam İlahiyatını kompleks bir yapı ve gelecekte önem arz eden bir bölüm olarak görülmesi gerektiğini belirterek, çalıştaya katılan öğrencilere başarılar diledi.

 

Düzenli tertiplenen çalıştayların amacı öğrencilerin kişisel gelişimini desteklemek, aralarındaki iletişim bağlarını güçlendirmektir. Yeni bir atölye konsepti geliştirmekle öğrencilerin somut bir ürün ortaya koymaları, bilimsel çalışmalardaki çekimserliklerini yenmeleri ve kendilerini deneyecek bir ortamı bulmaları sağlanmıştır. Konseptlerden ilki olan Speech-Atölye, öğrencilerin eğitimlerini sürdürdükleri İslam İlahiyat Merkezlerinde tartışma grupları, konferanslar ve seminerler düzenlemelerini içermektedir. DİTİB Akademisi’ne bağlı olarak faaliyet yürütecek Save Book Atölye ismi altında da Almanya’daki İslam İlahiyat Merkezleri Bibliyografya ve Dokümantasyon Merkezi’nin oluşturulması hedeflenmektedir. Son olarak Script-Atölye kapsamında ise öğrencilerin eğitim seviyeleri çerçevesinde makale, kitap değerlendirmeleri ve kitap özetleri gibi deneyimlerle kendi yeteneklerini görünür hale getirmeleri ve bunu bir ‘İslami Düşünceler Dergisi’ kapsamında sunmaları tasarlanmıştır. Bu atölyenin birincil amacı özellikle Almanya’da kurulmuş olan İslam İlahiyat Merkezleri’nin yaptığı kendi yayınlarının içeriklerini tartışma konusu yaparak bu konudaki bilimsel çalışmaların önünü açmaktır. Bu konuda DİTİB Eğitim, Araştırma ve Yayın Hizmetleri Müdürü Taner Yüksel sadece bilimsel çalışmalar yapmanın yetmediğini, asıl önemli olanın bu tür çalışmaların tanınmasının ve üzerinde tartışılabilmesinin  gerektğini ifade etti.

 

Çalıştayın moderatörlüğünü DİTİB Eğitim, Araştırma ve Yayın Hizmetleri Müdürü Taner Yüksel ve DİTİB Akademi Bürosu Araştırma Görevlisi  Ulrich Paffrath, DİTİB İslami Düşünceleri Destekleme Burs Programı’nın koordinatörlüğünü ise DİTİB Akademi Bürosu Görevlisi  Murat Şahinarslan üstlendi.

“DİTİB İslam Düşüncelerini Destekleme Burs Programı”, Almanya’da İslam araştırmalarına içten bir bakış açısına ulaşma  konusuna ve nitelikli genç akademisyenlerin yetişmesine katkıda bulunmaktadır. Bu maksatla master ve doktora öğrencilerinin İslam düşüncesinde bilimsel kaynak ve metotlara ulaşmaları  hedeflenmektedir. Özellikle şu alanlardaki master ve doktora alanları desteklenmektedir: İslam İlahiyatı/Araştırmaları, İslam Bilimleri, Din Eğitimi, Din Bilimleri, Arap Dili ve Edebiyatı/Oryantalizm şeklindedir. Ayrıca başka bölümlerde öğrenim görmekte olan fakat orjinal İslam kaynaklarının kullanımı sayesinde Almanya’daki İslam araştırmalarına önemli bilgi katkısında bulunacak başvuru sahibi öğrenciler de dikkate alınmaktadır.  “DİTİB İslam Düşüncelerini Destekleme Burs Programı” içerik ve maddi destekten oluşmaktadır ve bu programın seçilmiş katılımcılarına programlar düzenlemektedir.

Yorumlar

tüm yorumlar