Anadilimiz TÜRKÇE olmazsa olmazımızdır!

ULUSLARARASI ANADİLİ GÜNÜ   UNESCO (  Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü), 21 Şubat gününü Uluslararası anadili günü olarak kutlanmaktadır. FÖTEV (Veli Dernekleri Federa...

Anadilimiz TÜRKÇE olmazsa olmazımızdır!

ULUSLARARASI

ANADİLİ GÜNÜ

 

UNESCO (  Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü), 21 Şubat gününü Uluslararası anadili günü olarak kutlanmaktadır. FÖTEV (Veli Dernekleri Federasyonu- Niedersachsen) ve Öğretmenler Derneği (Niedersachsen) ortaklaşa düzenledikleri sempozyuma, Georg-August Universitesi Türkoloji Bölümünden Dr. Cuma Kazancı, Yazar Aylin Keller, Hannover Başkonsolosu Mehmet Günay, Yeşiller Eyalet Milletvekili Belit Onay, öğretmenler ve veliler katıldı. Sempozyumu FÖTED (Almanya Türk Veli Dernekleri Federasyonu)  sözcüsü Dr. Ali Sak yönetti. Sempozyumda dil sorunları ve çözüm önerileri bilgi paylaşımında bulunuldu. Sempozyum sonrasında dilekler ve istekler FÖTED yetkililerince kamuoyuna duyuruldu:

Uluslararsı anadili günü UNESCO tarafından Kasım 1999’da karara bağlanmış ve 21 şubat 2000 yılından bu yana da kutlanmaktadır. UNESCO’nun kararında Anadilinin kişinin topluma uyum sürecinde önemli bir rol oynadığını vurgulamaktadır. Yine bu karar göre çokdilliliği ve çokkültürlülüğü desteklemek anadilini bilinçli bir şekilde kullanmak ve kültürel kimliğin gelişmesini sağlamaktır deniliyor. Anadilini öğrenmek ve kullanmak insan hakları arasında görülmektedir.

Göçmen kökenli insanlar, özellikle de Türkler dil eğitimi konusunda karar vermekte zorlanmaktalar. Bir taraftan hala daha kimi öğretmenler tarafından “çocuklarınıza önce Almanca öğretin” deniyor. Diğer taraftan bilim insanları tam tersini söylüyor. “Önce anadilinizi öğrenin”

Dil bilimcilerine göre anadili becerisiyle birlikte dilin temeli atılmış oluyor ve diğer diller de kolaylıkla öğrenilebiliyor. Her ne kadar anadilinin temeli aile içinde atılsa da anaokulu ve olulda desteklenmesi gerekiyor. Anadilin ikinci dile olumlu etkisi olabilmesi için her iki dilin de içerik olarak koordineli şekilde ve okul saatleri içerisinde verilmesi gerekmektedir. (Reih ve ekibi 2002, Gogolin ve ekibi 2003) Göçmenlerin ikidilli yeterlilikleri kabul gördüğü takdirde çocukların dil gelişimine ve öğrenme isteklerine olumlu katkıda bulunacağını söylemişlerdir.

FÖTED olarak dil kullanımı ve öğrenimi tartışmaları konusunda şunu açıklığa kavuşturmakta yarar vardır. Almanca’nın yaşadığımız toplumla olan iletişimimizde ve başarılı bir eğitim için anahtar durumunda olduğu, üye derneklerin de Almanca’nın önemini bu şekilde algıladığı katidir. FÖTED’in beklentisi anadilin kabulü, takdiri ve daha çok desteklenmesi olup; çok dillilik göçmen kökenli çocukların sosyalleşmesinde önemli ve vazgeçilmez bir unsurdur ve bu nedenlede daha fazla teşvik edilmelidir.

Göçmen ülkesi olan Almanya’da çokdilliliğin ve çokkültürlülüğün değerini kabul eden ve destekleyen kültürlerarası eğitim taslakları hala daha beklenmektedir. FÖTED bu bağlamda çok dilliliğin desteklenmesi “istisna değil usul halini alması” gerekir diye yeni bir düşünce ve uygulamaya gidilmesini talep etmekte ve desteklemektedir.

Kısaca bu yönde isteklerimiz:

1-Okul öncesinden başlayarak koordineli bir şekilde hem anadillerinin hem de Almanca’nın desteklenmesi

2-Çok dilliliğin ve çok kültürlülüğün Alman eğitim sistemine sistematik olarak yerleştirilmesi ve bu bağlamda meslek içi eğitim ile mevcut öğretmenlerin duyarlılığının artırılması ve göçmen kökenli öğretmenlerin istihdamının artırılması.

3-Türkçe derslerinin konumunun güçlendirerek diğer dillerin seviyesine çıkarılması, özellikle de Türkçe öğretmen yetiştiren mevcut kurumların güçlendirilmesi ve yenilerinin açılması. Bu bağlamda anadili derslerinin okul sistemi içinde kalması konumunun güçlendirilmesi

En içten  saygılarımızla

Almanya Türk Veli Dernekleri Federasyonu Adına

Dr. Ali Sak                 Berin Arukaslan

Yorumlar

tüm yorumlar