Kuruluş tamam sıra faaliyette

Yurtdışı Türkleri Spor Konfederasyonu ALMANYA Yapılanması Tamam Gibi   KÖLN (TR Haber) Geçtiğimiz Temmuz ayında  kurulma süreci başlayan ''Yurtdışı Türkleri Spor Konfederasyonu'' Almanya yapılanması olarak Kasım...

Kuruluş tamam sıra faaliyette

Yurtdışı Türkleri Spor Konfederasyonu ALMANYA Yapılanması Tamam Gibi

 

KÖLN (TR Haber) Geçtiğimiz Temmuz ayında  kurulma süreci başlayan ''Yurtdışı Türkleri Spor Konfederasyonu'' Almanya yapılanması olarak Kasım 2016‘da Köln'de birçok Spor Federasyonun Başkan, Başkan yardımcısı ve genel sekreterlik düzeyindeki katılımları ile Kurucu Başkan İlhan Değirmenci'nin Başkanlığında yapılan toplantıda YTSK'nın Merkez Karar Yönetim Kurulu MKYK'nın ve Merkez Yönetim Kurulu MYK' nın yönetim kadroları belirlendi..

 

Kuruluşun temel amacı:

Yurtdışı Türkleri Spor Konfederasyonu YTSK'nın, başlıca kuruluş amacı: Yurtdışında faaliyet sürdüren Spor Federasyonlarının Irk, Dil, Din, Renk,ve Meshep ayrılığı yapmadan, tarafların birbirine duyduğu karşılıklı güven, saygı, sevgi ile Kardeşlik şefkatı içinde tek çatı altında toplanarak birlik ve beraberliklerinin oluşturulmasıdır.

Türk ve Alman sporcuları arasında integrationun sağlanması için gerekli sportif projeler üretilerek faaliyetlere dönüştürülmesi, ayrıca sporun birleştirici özelliğinden yararlanılarak Türk ve Alman toplumlarının birlikte yaşam'ına katkı sağlanması.

 

Sporun topluma sevdirilmesi ve spor yapmaya özendirilmesi, insanların spor yapmalarını teşvik edici projelerin uygulamaya koyulmasını sağlıyarak, sağlıklı bireyler yetiştirilmesinde görev üstlenilmesi, Türk ve Dünya sporuna katkı sağlması..

 

Siyasi faaliyetlerde bulunan oluşumların, kurum ve kuruluşların, düşünce ve fikir teşkilatlarının ve ayrıca dini ve meshepsel faaliyetler sürdüren cemaatların içinde yer almıyarak sporun içine siyasetin kesinlikle sokulmamasına özen gösterilmesi..

 

Spor Federasyonları, Spor Bakanlıkları, Spor Müdürlükleri gibi üst kurumlar arasında irtibatın sağlanması ve ikili ilişkilerin sürdürülmesinde ülkeler arasında koordinasyonu sağlıyan ''köprü kurum'' görevinin üstlenilmesi..

 

Sporcu sorunlarının giderilmesinde yetkili mercihler ile irtibatın sağlanması.

Ülkeler arasında, Sporcu,Antrenör, Hakem,ve spor uzmanlarının sahip oldukları Sertifika,Diploma, benzeri belge ve dökümanların denkliklerinin yapılmasında görev alınması.

 

Almanya'da sportif faaliyetler sürdüren kurumların ve sporcuların istatistiki bilgilerinin bulunacağı bilgi bankasının oluşturulması..

 

Spor eğitimini tamamlamış bilgi ve becerileri en üst seviyede bulunan başarılı sporcuların Türk Milli takımlarına kazandırılması..

 

Spor Federasyonları arasında iletişim ve koordinasyonun sağlanması ve ortak projelerin gerçekleştirilmesi.

 

Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

1-Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,

2-Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

3-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak,

4-Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

5-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

6-Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

7-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

8-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

9-faaliyetler için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

10-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak Konfederasyonların kurabileceği tesisleri kurmak,

11-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

12-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

13-Üyelerin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

14-Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,

15-Konfederasyonun amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle, Federasyonlar ile veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

16-Amacın gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan ve kanunların yasaklamadığı her türlü faaliyette bulunmak,

Kuruluş amaçlarından bazıları yukarıda belirtildiği gibi olup, Resmileşme süreci içinde yapılacak çalışmalarda üstlenilecek misyon detaylı bir şekilde Konfederasyon'un tüzüğünde yer alacaktır. Yukarıda belirtilen amaçlar, Yurtdışı Türkleri Spor Konfederasyonu YTSK'nın sadece Almanya yapılanmasında uygulamaya çalışacağı amaçları olmayıp, Önümüzdeki dönemlerde YTSK, yapılanmasını gerçekleştireceği diğer ülkelerde de aynı amaçları doğrultusunda çalışmalar sürdürecektir..

 

Konfederasyon tarafından Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri ayrıca yapacağı faaliyetlerinin geniş kapsamlı biçimi kamuoyuna daha sonra tekrar duyurulacaktır..

 

Yukarıda belirtilen amaç doğrultusunda kurulan Konfederasyonun ''Merkez Yönetim Kurulu MYK'' üyeleri, isim listesi aynen aşağıdaki gibidir.

 

İlhan Değirmenci ( Kurucu genel Başkan ) İbrahim Altınova Kasim Keleş İbrahim Derin İsa Akkuş İlker Kaya Eyüp Kalyoncuoğlu Uğur Kabak Mikail Çetiner

 

Hukiki Süreç:

Merkez Yönetim Kurulu ( MYK ), önümüzdeki günlerde Konfederasyonun'un Hukuki sürecini başlatarak resmileşmesini tamamladıktan sonra YTSK”yı ilk genel kurula taşıyacaktır..

 

Yurtdışı Türkleri Spor Konfederasyonu'nun Almanya yapılanmasında yer alan Federasyonlar listesi aşağıdaki gibidir..

 

Yurtdışı Türkleri Karate Federasyonu ( YTKF ) Budosport-Akademie organisation für kampfkünste World Martial Arts Organization ( WMAO ) World Fight Sport and Martial Arts Council ( WFMC ) Budo-Organisation -Europa ( BUDOX ) Belgium H.K.D.Federation Internationale Budo Star Organisation ( I.B.S.O. ) World Aslando Federation ( WAF )

 

 

 

 

 

 

Yorumlar

tüm yorumlar