TİROİD'DE YENİ BİR YÖNTEM: ELASTOGRAFİ

TİROİD NODÜLLERİNİN KANSER Mİ? İYİ HUYLU MU? OLDĞUNUN ANLAŞILMASINDA YENİ BİR YÖNTEM: ELASTOGRAFİ Tiroid bezinde nodül saptanması yaygın görülen bir durumdur. Tiroid nodüllerinin önemli bir kısmı iyi huylu nodüllerdir. Ancak no...

TİROİD NODÜLLERİNİN KANSER Mİ? İYİ HUYLU MU? OLDĞUNUN ANLAŞILMASINDA YENİ BİR YÖNTEM: ELASTOGRAFİ

Tiroid bezinde nodül saptanması yaygın görülen bir durumdur. Tiroid nodüllerinin önemli bir kısmı iyi huylu nodüllerdir. Ancak nodüllerin %5-25 ‘inde tiroid kanseri görülmektedir.

Nodülün fonksiyonel olarak soğuk olması, çapının büyük olması, sınırlarının düzensiz olması, içinde mikro kireçlenmeler olması, nodülün hızlı büyüme göstermesi ve hastaya daha önce baş,boyun bölgesine ışın tedavisi uygulanmış olması gibi nedenlere bağlı olarak nodülde kanser görülme riski artmaktadır.

Tiroid hastalıklarının tanısında kullanılan tiroid fonksiyon testleri, tiroid sintigrafisi, Tiroid ultrasonografisi gibi yöntemler önemli bilgiler vermekle birlikte, nodülün kanser mi? İyi huylu mu? Olduğunun kesin ayırımını yapamamaktadır.

Bu nedenle Tiroid bezinde nodül saptanan hastalardaki en önemli sorun bu nodülde kanser olup olmadığının anlaşılmasıdır. Bu da ancak ‘’Tiroid İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi’’ ile yani Tiroid nodülünün içine ultrason eşliğinde batırılan bir ince iğne ile nodülden hücreler alarak ve bu hücrelerin mikroskobik incelemesini yaparak sağlanabilmektedir.

Bu yöntemle %20 hastada kesin teşhis konulamamaktadır. Ayrıca bu iğne biyopsisi komplikasyonları da olabilen bir yöntem olduğundan hastalar tarafından korku ve kuşku ile karşılanan bir tanı yöntemidir.

Tiroid nodüllerinde kanser olup olmadığının iğne biyopsisi yapmadan anlaşılması yönünde çalışmalar günümüzde devam etmektedir. Elastografi yöntemi bu konuda ciddi bir umut ışığı olmuştur. Elastografi dokunun sertlik derecesi, kıvamı, elastikiyeti konusunda bilgi veren bir ultrasonografi tekniğidir.

Kanser olan nodül iyi huylu nodüle göre 1,7 kat, normal tiroid dokusuna göre ise 5 kat daha serttir. Ultrasonografide Troid dokusunda meydana gelen minimal basınç değişiklikleri ile dokuda meydana gelen esneme değişiklikleri kaydedilerek Elastografi görüntüleri elde edilir. Nodülde meydana gelen esneme ne kadar az ise nodülün sertliğinin o kadar fazla olduğu ve kanser riskinin de o kadar yüksek olduğu kabul edilir.

Literatürde Elastografi tekniğinin tiroid nodüllerinde kanser olup olmadığını saptamadaki başarı oranları ile ilgili değişik sonuçlar bildirilmektedir (%60-100). Günümüzde Elastografi henüz iğne biyopsisinin yerini alacak kadar güvenilir bir tanı yöntemi olmasa da gelişen teknoloji ve artan deneyim sonucunda Troid bezi kanserlerinim tanısında önemli bir yere sahip olacağı düşünülmektedir.

Prof Dr. Ömer Bender

Yorumlar

tüm yorumlar