ROTA belli şimdi DESTEK zamanı

ANADİLİ KAMPANYASI YOL ALIYOR Ahmet Birinci/Dortmund FÖTEV (NRW Türk Veli Dernekleri Federasyonu) Ruhr Öğretmenler Derneği, NRW Türk Öğretmenler Derneği, Düsseldorf Eğitim Ataşesi Hacer Özdoğan, eğitime emek ve gönül ve...

ROTA belli şimdi DESTEK zamanı

ANADİLİ KAMPANYASI YOL ALIYOR

Ahmet Birinci/Dortmund

FÖTEV (NRW Türk Veli Dernekleri Federasyonu) Ruhr Öğretmenler Derneği, NRW Türk Öğretmenler Derneği, Düsseldorf Eğitim Ataşesi Hacer Özdoğan, eğitime emek ve gönül veren sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katıldığı bir basın toplantısı düzenlendi. Daha önce, eğitim dernekleri ile yapılan toplantılarda, anadili hakkında durum tespiti yapılmış, anadili derslerine katılan öğrenci sayısında ciddi azalma olduğu gözlemlenmişti. Öncülüğünü FÖTEV’in yaptığı toplantıda, anadili kampanyası için hazırlanmış olan çalışma planı üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu. Aşağıda, hazırlanan çalışma planı kamuoyunun bilgilerine sunulmaktadır.

“ FÖTEV (Türk Veli Dernekleri Federasyonu) 54 Türk Veli Derneğinin çatı kuruluşu olarak yaklaşık 15 yıl önce Kuzey Ren-Vestfalya’da kurulmuş olup gönüllülük esasına göre faaliyetlerine devam etmektedir. FÖTEV Türk kökenli aile ve öğrencilerin, eğitim ve uyum politikasındaki beklentilerini, endişelerini dile getirmekte, eğitim ile tüm kurumlarla, çok değişik çatı kuruluşlarıyla ve siyasi partilerle birlikte çalışmakta, ailelerin ve öğrencilerin sosyal ve siyasal katılımını teşvik etmekte ve bu yöndeki gelişmeleri de yakından takip etmektedir.

Dil kullanımı ve öğrenimi  tartışmaları konusunda şunu açıklığa kavuşturmakta yarar vardır. Almancanın yaşadığımız toplumla olan iletişimizde ve başarılı bir eğitim için anahtar durumunda olduğu, üye derneklerin de Almancanın önemini bu şekilde algıladığı katidir. FÖTEV’in beklentisi anadilinin kabulü, takdiri ve daha çok desteklenmesi olup çokdillilik, göçmen kökenli çocukların sosyalleşmesinde önemli ve vazgeçilmez bir unsurudur ve bu nedenle de daha fazla teşvik edilmelidir.

Uluslararası Anadili Günü UNESCO tarafından Kasım 1999’da karara bağlanmış ve 21 Şubat 2000 yılından bu yana da kutlanmaktadır. UNESCO’nun kararında, anadilinin kişinin topluma uyum sürecinde önemli bir rol oynadığı vurgulanmaktadır. Yine bu kararda, çokdilliliği ve çokkültürlülüğü desteklemek, anadilini bilinçli bir şekilde kullanmak ve kültürel kimliğin gelişmesini sağlamaktır deniliyor.  Anadilini öğrenmek ve kullanmak insan hakları arasında gösterilmektedir.

Bu bağlamda FÖTEV, çokdilliliğin desteklenmesi “istisna değil usul halini alması gerekir” diye yeni bir düşünce ve uygulamaya gidilmesini talep etmekte ve desteklemektedir. Bunun için de bir anadili kampanyası başlatmış bulunuyoruz. İlk etapta KRV Eyaleti çapında başlatmış olduğu bu kampanya çerçevesinde Türkçenin hak ettiği itibarı ve konumu somut adımlar atarak sağlamayı hedefliyor. Bu bağlamda yapılacak çalışmalara ve atılacak adımlara Almanya Türk Veli Dernekleri Federasyonu (FÖTED) ile Almanya Türk Öğretmenler Federasyonu (ATÖF) tam destek verecektir. FÖTED ve ATÖF’ün yanı sıra birçok dernek, kurum ve kuruluş da anadili kampanyasını destekliyorlar.

Kampanya çerçevesinde atılmasını düşündüğümüz adımlar:

1-Deüişik kesimlere (veli, çocuk. Alman kamuoyu ve siyaseti) göre sloganlar halinde   anadilinin önemi vurgulanacak.

2-Görsel afişlerle ve sosyal medya aracılığı ile kamuoyunun dikkati çekilecek. YouTube formatında kısa video ve kısa TV çekimleriyle kamuoyu bilinçaltı işlenecek.

3-İmaj çalışmaları (örnek okullar, müdürler) onore edilecek. Bakanlık nezdinde yazışmalar ile konu gündemde tutulacak.

4-Gerek federasyon olarak, gerekse yerel dernekler olarak velilere yönelik (okullarda, derneklerde, camilerde) anadilinin ve çokdilliliğin önemini vurgulayan  seri bilgilendirme seminerleri düzenlenecek. Veliler okullarda anadili derslerini talep etmesi için teşvik edilecek.

5-DİTİB, Alevi ve diğer dini kuruluşlarla  işbirliği geliştirilecek ve genişletilecek. Eyaletimizdeki Başkonsolosluklarla işbirliğinde Türk Kamuoyuna yönelik bilgilendirme toplantıları düzenlenecek.

Uzun vadeli olarak gerçekleşmesi gereken hedeflerimiz:

1-Çokdilliliğin ve özellikle de anadillerin okullarda kabulü ve desteklenmesi.

2-Koordineli bir şekilde hem anadillerinin hem de Almancanın desteklenmesi.

3-Kültürel çeşitliliğin  bir zenginlik olarak kabul görmesi.

Bu kampanyamızın olumlu sonuçlar verebilmesi için basının desteğine çok ihtiyacımız vardır. Bu nedenle FÖTEV Yönetim Kurulu adına eğitim-öğretime ilişkin görüş ve düşüncelerimizin kamuoyuna aktarılması konusunda vermiş olduğunuz destekten ötürü siz basın mensuplarına ayrıca teşekkür ederiz” denildi. FÖTEV  Başkanı Dr. Aysun Aydemir ve Eşbaşkan Dr. Ali Sak, anadili kampanyasını hep birlikte başarıya taşıyacaklarını söylediler.

Halk ozanı Kazım Birlik, toplantının başında ve sonrasında günün anlamını taşıyan türküler söyledi.

Yorumlar

tüm yorumlar