FİKİR ÖZGÜRLÜĞÜ RÖPORTAJINA SANSÜR!

Avrupa Atatürkçü Düşünce Dernekleri Birliği'nden Açıklama  (AADDB)   DUİSBURG (TR Haber) Geçtiğimiz hafta 02.03.2017 tarihinde Türkiye'nin siyasi gündemi alman medyasının odak noktası oldu. Ç...

FİKİR ÖZGÜRLÜĞÜ RÖPORTAJINA SANSÜR!

Avrupa Atatürkçü Düşünce Dernekleri Birliği'nden Açıklama  (AADDB)

 

DUİSBURG (TR Haber) Geçtiğimiz hafta 02.03.2017 tarihinde Türkiye'nin siyasi gündemi alman medyasının odak noktası oldu. Çalışmalarda sözde Almanyada yaşayan Türk toplumunun fikirleri alınacak ve tarafsız olarak Pazar akşamı 05.03.2017 tarihinde yayınlanacaktı. Sonuç maalesef beklendiği gibi olmadı, toplanılan fikirler salt propaganda aracı olarak kullanıldı. Bir tarafta muhafazakâr AKP seçmenini, diğer yanda ise kalıpsal Türkiye düşmanı ve bölücü zihniyeti göstererek, Türkiye'nin ikiye bölündüğünün propagandası yapıldı.

 

Türkiye için bu süreçte objektif ve yapıcı bir tutum içerisinde olan Almanya'daki türk toplumunun sesini kesti alman medyası. Türkiye'nin ve mevcut hükümetin örneğin Ekonomi politikasını doğru bulan, fakat tek adam rejimine hayır diyen, veya Türk Silahlı Kuvvetlerin PKK ve İŞİD Terör örgütlerine karşı dik duruşu ve aynı zamanda FETO'ye karşı istikrarlı bir şekilde sürdürülen siyasi savaşı kesinlikle destekleyen fakat Halk oylamasında oyunu Başkanlık Sisteminden yana kullanmayacağını belirten türk toplumunun sözlerine sansür getirildi.

Anlaşıldığı üzere vatanseverlik ve vatanın refahı için yapılan tüm girişimler alman medyasında yazılmak, çizilmek ve gösterilmek istenmiyor. Bizler, beklentisiz bir şekilde alman medyasının Almanya'daki türk toplumunu Türkiye'ye karşı teşvik ettiği nefret kampanyasından ve türk toplumunu polarize etme çabasından ne zaman vazgeçeceğini merakla bekliyoruz.

 

Spiegel TV isimli program, Türkiye'de Basın Özgürlüğü ve Fikir Özgürlüğü konulu röportajına lokalimizde 1.5 saatini ayırmıştır. Röportajın yapıldığı kurum, Avrupa çapında binlerce üyesi olan Avrupa Atatürkçü Düşünce Dernekleri Birliği'dir. Avrupa'daki Atatürkçülerin fikirlerini açık ve net bir şekilde ifade etmesine rağmen sözlerimizin hiç bir kısmı Spiegel TV adli yayınlanan röportajda yer bulamamıştır.

Dikkat çeken nokta, Basın ve Düşünce Özgürlüğü konulu bir röportajda salt Atatürkçülerin fikirlerine sansür getirilmiş olmasıdır. Peki sebep nedir?

 

Sebep, Avrupa Atatürkçü Düşünce Dernekleri Birliği'nin (AADDB) kararlı ve istikrarlı biçimde Mustafa Kemal Atatürk'ün fikirlerini savunmasıdır. AADDB net bir tavır sergileyip, Türkiye'ye karşı yürütülen nefret kampanyasında yer almanyacağını daha önce basın aracılığıyla ifade etmiş ve pratikte de kanıtlamıştır. AADDB Türkiye'ye karşı kullanılmaya asla izin vermeyecek, kurumunu bir araç olarak kullandırtmayacaktır.

80 Milyon nüfusa sahip olan Türkiyemiz, Demokrasi'yi ve parlamenter rejiminin tecrübesini 150 yıllık bir deneyimle sabitlemiş, demokrasi fikriyle bir bütün haline gelmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi de bugün bu tecrübeyle halk nazarında da büyük önem taşımaktadır. Bu tecrübeye dayanarak Avrupa Atatürkçü Düşünce Dernekleri Birliği olarak diyoruz ki, hiç bir kuvvet, halkın, ve yine halk tarafından seçilen Milletvekillerinin seçiminin önüne engeller koyamayacak, halkın karar verme yetkisini kısıtlayamayacaktır. Yine bizler, bu inançla türk halkının hiç bir kesiminin birbirine karşı kışkırttırılmasına ve polarize edilmesine müsade etmeyeceğiz. Biliyoruz ki, bizler yanlız güçlü bir meclisle ve ortak akılla zor süreçlerin üstesinden gelip bu süreçlerin içerisinden daha güçlü çıkabiliriz.

 

AADDB Avrupa Atatürkçü Düşünce Dernekleri Birliği

Yorumlar

tüm yorumlar